Societatea Civilă Profesională de Avocaţi “Hahui şi Asociaţii” s-a constituit şi a fost autorizată conform Legii 51/1995 şi a fost înregistrată de către Baroul din Constanţa în 1995 pentru sediul principal şi în 2003 de către Baroul Bucureşti pentru sediul secundar. Fiecare birou are o organizare proprie în care echipe distincte de avocaţi îşi desfăşoară activitatea într-o strânsă si puternică colaborare.

Hahui şi Asociaţii este una dintre primele societăţi de avocaţi înfiinţate în România, atingând numeroşi ani de experienţă cu succes în domeniul activităţii avocaţiale şi o profundă cunoaştere a aspectelor juridice şi de afaceri ale clienţilor.

Ceea ce ne diferenţiază sunt serviciile specializate în Drept Comercial, Corporativ şi Maritim practicate de societatea noastră de o lungă perioadă de timp, şi în ultimii ani am dezvoltat o intensă activitate în domeniul Concurenţei şi al Proprietăţii Intelectuale, cunoscând că numai această abordare poate servi cel mai bine intereselor clienţilor noştri.