Certificare ISO
Tribuna Economica, nr. 12 , 25 martie 2009

Avantajele certificarii sistemului de management al calitatii:      Autor(i): Bogdan Parvu


Inregistrarea marcii la nivel comunitar si international
Tribuna Economica, nr. 6 , 11 februarie 2009

Daca marca ce urmeaza a fi inregistrata este similara sau identica cu o marca deja existenta intr-o tara comunitara, OHIM va respinge cererea de inregistrare, avand in vedere ca avem de a face cu o piata unica. Daca marca poate fi inregistrata, aceasta se publica in Buletinul OHIM. Oricine poate face o opozitie timp de trei luni, incepand cu data publicarii. Daca nici o pozitie nu este ridicata, marca se inregistreaza. Toate marcile inregistrate in comunitatea europeana se pot consulta in Registrul comunitar al marcilor si in Buletinul OHIM.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Inregistrarea marcii la nivel national
Tribuna Economica, nr. 5 , 4 februarie 2009

Drepturile titularului marcii sunt confirmate prin certificatul de inregistrare a marcii. El poate folosi exclusiv marca pe teritoriul statului unde a fost solicitata protectia pentru produsele si / sau serviciile pentru care s-a facut inregistrarea. Drepturile de folosire a unei marci pot fi transmise total sau partial unei terte persoane, oricand in cursul duratei de protectie.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Inregistrarea marcii
Tribuna Economica, nr. 3 si 4 , 21 si respectiv 28 ianuarie 2009

In lipsa inregistrarii, investitiile unei organizatii in comercializarea unui produs se pot risipi, deoarece firme rivale pot utiliza aceeasi marca sau o marca similara pana la confuzie pentru produse similare ori identice. in aceasta situatie, clientii pot fi indusi in eroare astfel incat sa cumpere produsul firmei concurente crezand ca este produsul unei organizatii. Consecintele - in situatia data - pot fi scaderea profitului organizatiei, crearea confuziei pentru clientii acesteia si chiar aducerea de prejudicii reputatiei si imaginii organizatiei, mai ales daca produsul concurentei este de o calitate inferioara.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Consultanta contract de cesiune
Tribuna Economica, nr. 1 , 7 ianuarie 2009      Autor(i): Bogdan Parvu


Fuziuni si achizitii
Tribuna Economica, nr. 50 , 17 decembrie 2008

In cazul fuziunii pure, distinctia intre firma cumparatoare si cea cumparata devine irelevanta, intrucat cele doua firme se unesc intr-o companie noua, firmele originare incetandu-si existenta juridica. in acest caz, actionarii celor doua firme fuzionate primesc, in schimbul vechilor actiuni, actiuni la compania nou infiintata.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Achizitia in dreptul comercial
Tribuna Economica, nr. 49, 10 decembrie 2008      Autor(i): Bogdan Parvu


Consultanta juridica - concesionarea bunurilor proprietate public
Tribuna Economica, nr. 49, 10 decembrie 2008

Prin intermediul contractului de concesiune se dispune numai asupra dreptului de a folosi bunul (atributul usus al proprietatii care permite stapanirea efectiva si in mod nemijlocit) si asupra dreptului de a culege fructele ( jus fruendi – atribut ce confera dreptul de proprietate asupra fructelor produse de acesta). Dreptul de a dispune juridic si material de bun apartine proprietarului bunului si in conditiile in care bunul nu este in circuitul civil iar instrainarea atributului abusus al dreptului de proprietate nu poate face obiectul unui contract de concesiune. Imposibilitatea instrainarii dreptului de dispozitie prin intermediul concesionarii constituie unul dintre limitele dreptului de proprietate determinale de lege.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Achizitia in dreptul comercial
Tribuna Economica, nr.48, 3 decembrie 2008      Autor(i): Bogdan Parvu


Momentul incheierii contractului in comertul international
Tribuna Economica, nr.47, 26 noiembrie 2008

O problema care s-a ridicat in literatura de specialitate priveste momentul incheierii contractului in cazul acceptarii tardive care a fost totusi socotita ca valabila de ofertant. Conform art. 35 alin. 2 C. com o asemenea situatie e posibila cu conditia ca ofertantul sa instiinteze "indata" pe acceptant.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Momentul si locul incheierii contractelor in comertul international
Tribuna Economica, nr. 46, 19. noiembrie 2008

Sistemul informarii are avantajul ca leaga incheierea contractului de momentul in care efectiv manifestarile de vointa a celor doua parti – oferta si acceptarea – se intalnesc. El prezinta anumite incoveniente, si anume, mai ales, faptul ca momentul concret in care ofertantul a luat cunostinta de continutul acceptarii este mai greu de probat, iar ofertantul poate abuza, intarziind in mod nejustificat acest moment.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Inchirierea locuintelor
Economie si Administratie Locala, nr. 11, noiembrie 2008

Daca durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani, este considerata de lege ca act de dispozitie si, in consecinta, partile trebuie sa aiba capacitatea, respectiv sa indeplineasca conditiile cerute de lege pentru a face acte de dispozitie (art. 1419 coroborat. cu art. 1268 C.civ.) in caz contrar, durata locatiuni reducandu-se la 5 ani, dar numai la cererea partii incapabile.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Asistentul social - neconstitutionalitatea prevederilor Legii nr. 466/2004
Economie si Administratie Locala, nr. 11, noiembrie 2008

In sensul celor precizate anterior subliniem faptul ca, nici prin noua lege (in vigoare) privind sistemul national de asistenta sociala nu se prevede obligativitatea detinerii diplomei de licenta in domeniul asistentei sociale.
Si totusi contradictorialitatea actelor normative incidente persista, iar cei direct prejudiciati sunt absolventii cursurilor postliceale si a altor forme de invatamant avand profil de asistenta sociala, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Consultanta juridica - Actiunile de carte funciara
Tribuna Economica, nr. 43, 29 octombrie 2008

Justificarea inscrierii provizorii se va face in temeiul consimtamantului celui in contra caruia s-a efectuat inscrierea provizorie, a unei hotarari judecatoresti irevocabile ori a incheierii registratorului de carte funciara, in situatia ultimului caz de inscriere provizorie mentionat.
Justificarea radierii dreptului de ipoteca se va face in baza consimtamantului dat in forma autentica al titularului dreptului de ipoteca ori in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Consultanta juridica - cadastrul si publicitatea imobiliara
Tribuna Economica, nr. 42, 22 octombrie 2008

Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, daca sunt opozabile titularilor.
Modificarea continutului unui drept ce greveaza un drept real imobiliar se inscrie, daca legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobandirea si stingerea drepturilor reale.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Concesionarea de bunuri proprietate publica
Economie si Administratie Locala nr. 10, octombrie 2008

Dreptul de a dispune juridic si material de bun apartine proprietarului bunului si in conditiile in care bunul nu este in circuitul civil iar instrainarea atributului abusus al dreptului de proprietate nu poate face obiectul unui contract de concesiune. Imposibilitatea instrainarii dreptului de dispozitie prin intermediul concesionarii constituie unul dintre limitele dreptului de proprietate determinale de lege.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Conditiile de valabilitate ale acceptarii ofertei
Tribuna Economica nr. 41, 15 octombrie 2008

Acceptarea poate sa fie expresa – atunci cand se concretizeaza in raspunsul destinatarului ofertei ce contine acordul acestuia cu propunerea de contractare a ofertantului – si tacita (daca se infatisaza ca un fapt juridic oarecare ce da expresie vointei neindoielnice a acceptantului de a perfecta contractul in maniera propusa prin oferta)

      Autor(i): Bogdan Parvu


Acceptarea ofertei in contractul de comert international
Tribuna Economica nr. 39, 01 octombrie 2008

Incheierea contractului de comert international, reclama imperativ consimtamantul liber al ambelor parti. De regula, un asemenea contract genereaza drepturi si obligatii reciproce intre contractanti fiecare dintre acestia asumandu-si o anumita prestatie caracterizanta pentru pozitia sa contractuala si dobandind totodata indreptatirea de a pretinde celuilalt executarea prestatiei la care s-a indatorat. Liantul juridic ce leaga pe partenerii contractuali emana din consimtamantul exprimat de fiecare din acestia.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Raspunderea juridica in domeniul mediului inconjurator
Economie si Administratie Locala nr. 9, septembrie 2008

Protectia mediului inconjurator antreneaza inevitabil garantarea unor alte libertati fundamentale corelative. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului este concludenta in acest sens, deciziile curtii stabilind ca:
a.Dreptul individului la un mediu sanatos poate constitui in anumite circumstante un aspect al dreptului la viata privata
b.Dreptul la mediu sanatos este respectat in conditiile informarii privind riscurile de poluare si calitatea mediului
c.Garantarea dreptului la un mediu sanatos se realizeaza si prin “dreptul la un proces echitabil"

      Autor(i): Bogdan Parvu


Cadastrul si publicitatea imobiliara in Romania
Economie si Administratie Locala nr. 9, septembrie 2008

Primarii localitatilor au obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, in scris, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru sau, dupa caz, sa se prezinte personal pentru a da lamuriri privitoare la imobile si a participa la identificarea si marcarea limitelor acestora. Daca detinatorii imobilelor nu se prezinta, identificarea limitelor se face in lipsa acestora.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Oferta in cadrul contractelor de comert international
Tribuna Economica nr. 38, 24 septembrie 2008

Regula este ca atata vreme cat oferta nu a ajuns la destinatar ofertantul o poate revoca neconditionat, adica in mod liber si fara nici o motivare. Dar pentru ca revocarea sa fie eficienta din punct de vedere juridic si totodata lipsita de consecinte negative, pentru ofertant este necesar ca ea sa ajunga la destinatar cel mai tarziu concomitent cu oferta. Ori, o atare ipoteza este de imaginat numai atunci cand ofertantul transmite revocarea ofertei printr-un mijloc de comunicatie mai rapid decat acela utilizat de el pentru transmiterea ofertei.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Demersuri precontractule
Tribuna Economica nr. 37, 17 septembrie 2008

O argumentatie judicioasa presupune prezentarea in fata interlocutorului a tuturor elementelor necesare; formularea argumentelor astfel incat sa fie cat mai usor intelese de partener si sa se bazeze pe o reala cunoastere a cerintelor acestuia; argumentele sa fie clare si logic ordonate, pornind de la interesele urmarite.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Negocierea contractelor de comert international
Tribuna Economica nr. 36, 10 septembrie 2008

Negociatorul trebuie sa distinga intre: obiectiile de forma care nu exprima pozitii insurmontabile, dar care se fac din ratiuni tactice, inclusiv din dorinta partenerului de a obtine anumite concesii sau de a-si promova mai bine, in contrapondere, propriile interese, si obiectiile rare care, in lipsa unor contraargumente solide, pot duce efectiv la esecul negocierilor si implicit al semnarii contractului.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Asistarea juridica a autoritatilor publice
Consulting review, nr. 7 septembrie 2008

Pana la aprobarea cererii poate fi estimata valoarea contractului si implicit stabilita procedura de achizitie prevazuta de lege in speta, pot fi identificate fondurile necesare platii serviciilor si poate fi realizata documentatia de atribuire. Procedand astfel solcitantul fondurilor castiga pana la o luna din termenul de atribuire a contractului mentionat mai sus, permitand stabilirea unui termen corect pentru efectuarea propriu-zisa a serviciului ce face obiectul contractului atribuit.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Contractul de comert international
Tribuna Economica nr. 35, 03 septembrie 2008

Aparent definirea contractului international nu ridica probleme, pentru ca acesta este chiar parte din domeniul dreptului international privat, care-l tuteleaza. Pentru a pune capat ezitarilor si confruntarilor in domeniu, era de asteptat ca, in urma reglementarilor, Conventia de la Roma sa furnizeze o definitie a contractului international, care in fond reprezinta instrumentul sau de lucru. Este posibil sa se fi dorit eludarea notiunii in mod deliberat si atunci s-a folosit termenul pur si simplu de contract international; conventia a substituit notiunea contractului de vanzare internaþionala, folosind sintagma "in situatii in care se pune problema unui conflict de legi".

      Autor(i): Bogdan Parvu


TVA in proiectele cofinantate din fonduri europene
Revista Economie si Administratie Locala nr. 8,august 2008

Suma reprezentand TVA aferenta contributiei proprii care nu se incadreaza in "contributia publica nationala" se suporta de catre beneficiar din sursele proprii si nu va fi rambursat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru toate tipurile de contracte, solicitarea de plata a TVA-ului va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere privind corectitudinea sumelor reprezentand TVA inscrise in facturi, precum si cu privire la respectarea obligatiilor referitoare la TVA, prevazute de legislatia in vigoare.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Prelungirea contractelor incheiate prin achizitie publica
Revista Economie si Administratie Locala nr. 8,august 2008

In ceea ce priveste un contract incheiat prin procedura de achizitie publica, cu termen fixat inca din documentatia de atribuire, autoritatea trebuie sa identifice necesitatea incheierii unui nou contract avand obiectul celui ce urmeaza a se finaliza. In functie de natura serviciului/lucrarii/produsului ce face obiectul contractului si de valoarea acestuia este desemnata procedura ce urmeaza a se aplica si implicit se evita situatia opririi activitatii prin asigurarea continuitatii. In aceste conditii, exceptia prevazuta pentru cazurile ce nu au fost cuprinse in programul anual al achizitiilor publice nu este aplicabila.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Procedura de expropriere in Romania
Revista Economie si Administratie Locala nr. 7, iulie 2008

Procedura exproprierii intervine numai in cazurile in care partile - expropriatul si expropriatorul din cadrul raportului de trecere fortata a bunului in proprietatea publica - nu convin o alta modalitate de transmitere a imobilului.Daca partile stabilesc de comun acord ca transfertul bunului imobil expropriabil sa aiba loc printr-o alta modalitate (vanzare-cumparare, schimb, donatie etc.) trebuie sa respecte toate conditiile de valabilitate, precum si conditiile de publicitate prevazute de lege pentru actul juridic pe care il incheie.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Supravegherea modalitatii de atribuire a contractelor de achizitie publica de catre ANRMAP
Revista

Conform prevedrilor in vigoare activitatea organelor de control din cadrul A.N.R.M.A.P., abilitate in domeniul achizitiilor publice, consta in aplicarea unor masuri de prevenire, stopare sau remediere a efectelor incalcarii reglementarilor incidente - masurile adoptate, in conditiile legii, prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse de incalcarea ori eludarea prevederilor legale.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Fuziunea societatilor comerciale
Revista Tribuna Economica nr. 30, 30 iulie 2008 si nr. 31, 06 august 2008

In conditiile in care actiunile sunt de mai multe categorii, prin fuziune se presupune ca se modifica implicit situatia privind aceste actiuni, motiv pentru care hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor asupra fuziunii este subordonata votului pe categorii de actiuni. Deci, aceasta hotarare nu produce efecte decat in urma aprobarii acestei hotarari de catre adunarea speciala a detinatorilor de actiuni din acea categorie.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Amortizarea capitalului imobilizat
Revista Economie si Administratie Locala nr. 6, iunie 2008

Valoarea amortizabila a unul element al imobilizarilor corporale trebuie alocata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utila a activului. Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice aduse de aceste active sunt consumate de catre intreprindere. Valoarea amortizarii corespunzatoare fiecarei perioade trebuie recunoscuta ca o cheltuiala, cu exceptia cazului in care ea este inclusa in valoarea contabila a unui alt activ.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Acordul cadru. Se pot suplimenta cantitatile?
Revista Consulting review nr. 4 iunie 2008

Fiind relativ indelungata perioada de aplicabilitate a acodrului cadru, perioada in care autoritatile pot colabora cu operatorii desemnati fara a mai organiza alte proceduri, in legislatia in vigoare privind achizitiile publice se prevede in mod expres faptul ca autoritatile publice nu au dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel incat sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Autoritati si operatori economici Participantii la procedurile de achizitie publica
Revista Tribuna Economica nr. 19, 14 mai 2008

In cadrul prevederilor privind fiecare procedura in parte (mai putin in ceea ce priveste licitatia deschisa) se stipuleaza faptul ca trebuie sa fie cel putin 3 ofertanti si ca, in cazul in care numarul acestora este mai mic autoritatea contractanta poate anula procedura.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Reducerea numarului asociatilor ca urmare a neintelegerilor privind activitatea societatii - cesionarea si dizolvarea societatii
Tribuna Economica - nr. 18, 7 mai 2008

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot intreprinde noi operatiuni nemaiavand calitatea necesara in acest sens. Restrictia impusa organelor de conducere se aplica de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin sentinta judecatoreasca. Cesionarea poate fi, in speta, o forma a retragerii din societate prin instrainarea partilor sociale si implicit a calitatii de asociat, a drepturilor si obligatiilor conferite de acestea.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Licitatiile electronice
Revista Economie si Administratie Locala nr. 5, mai 2008

Anterior lansarii unei licitatii electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire. In urma efectuarii evaluarii autoritatea are obligatia de a invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi si/sau, dupa caz, valori noi ale elementelor ofertei.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Reducerea numarului asociatilor ca urmare a neintelegerilor privind activitatea societatii
Tribuna Economica - nr. 17, 30 aprilie 2008

Motivul central al desfasurarii activitatii de catre o persoana juridica este concretizat in interesul comun al asociatilor de a continua activitatea intreprinderii pe care au organizat-o, cu obiectivul prioritar de a mari performantele financiare, obtinand profituri pe masura. In cazul in care acesta nu mai reprezinta interesul asociatilor, in functie de situatia identificata, se apeleaza la la una dintre institutiile urmatoare:excludere, retragere, cesionarea si dizolvare.

      Autor(i): Cristian Bogdan Parvu


Studiu practic privind accesarea fondurilor europene
Economie si Administratie Locala - nr. 4, aprilie 2008

La aproape un an de la intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, dupa aprobarea bugetului Uniunii si a cuantumului total al fondurilor puse la dispozitia tarii noastra sub forma de ajutor financiar pentru proiecte de dezvoltare si dupa organizarea a nenumarate seminarii si sesiuni de training o parte importanta a reprezentantilor autoritatilor publice nu stiu ce trebuie sa faca pentru a accesa fonduri europene.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Concesionarea serviciilor si lucrarilor publice
Economie si Administratie Locala - nr. 4, aprilie 2008

Scopul principal al concesionarii este acela de a asigura, pe baza unei gestionari optime, efectuarea la un nivel corespunzator a activitatilor, la preturi accesibile pentru utilizatorii finali, precum si intretinerea si dezvoltarea oricaror bunuri de retur incredintate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activitati. In acest sens, indiferent de modul de distribuire a riscurilor, modul de recuperare a costurilor de catre concesionar trebuie stabilit astfel incat sa il determine pe acesta sa depuna toate diligentele necesare pentru reducerea costurilor respective

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Achizitiile publice - potentiale prejudicii create de permisivitatea legislatiei
Tribuna Economica - nr. 13, 2 aprilie 2008

Exceptia prevazuta de art. 16 din OUG nr. 34/2006 poate constitui o practica care sa limiteze libera concurenta si transparenta si sa afecteze eficienta utilizare a fondurilor publice nu doar in sensul incalcarii principiilor ce guverneaza achizitiile publice ci mai ales in cel al principiilor ce stau la baza activitatii economice. Aceasta semilacuna a legii poate conduce la crearea unei retele de prestatori exclusivi ai autoritatii si la stabilirea preturilor prin simpla negociere intervenita intre partile contractante, fara contraoferte si fara libertatea formarii pretului la nivelul pietei serviciilor respective.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Modificari in acordurile - cadru
Consulting review aprilie 2008

Atunci cand atribuie un contract de achizitie publica pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale elementelor/conditiilor stabilite initial prin acordul-cadru respectiv. Autoritatii ii incumba obligatia ca de fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord-cadru, sa se consulte, in scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei (inclusiv in ceea ce priveste diferentele de pret si motivele ce stau la baza acestora).

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Conditiile tehnice in caietul de sarcini
Consulting review - aprilie 2008

Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restranga concurenta intre operatorii economici. Caracteristicile de natura tehnica impuse in documentatia de atribuire trebuie sa corespunda, atunci cand este posibil exigentelor oricarui utilizator si cu predilectie necesitatii autoritatii contractante.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Ghidul achizitiilor publice - Procedura propriu - zisa de achizitie
Economie si Administratie Locala - nr. 3, martie 2008

Orice operator economic, indiferent de nationalitate, are dreptul de a participa la procedura de atribuire individual sau intr-un grup de operatori. Nu poate fi exclus dintr-o procedura, operatorul economic care, potrivit legii statului in care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate, pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.

      Autor(i): Cristian Bogdan Parvu


Cum respectam termenele achizitiilor publice?
Revista Consulting review, Martie 2008

In functie de natura necesitatii identificate si de valoarea estimata a serviciilor/lucrarilor/bunurilor ce se doresc a fi achizitionate, in conditiile unui termen scurt de contractare, se recomanda organizarea unei proceduri de cerere de oferta sau negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare. Problema principala cu care se confrunta autoritatea contractanta in cazul termenelor reduse in care este obligata si in acelasi timp interesata sa contracteze este lipsa proprie de operativitatea sau birocratia excesiva.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu
Link


Achizitii publice - valoarea estimata, mai mica decat oferta
Revista Consulting review, Martie 2008

In cazul achizitiei pe loturi, indiferent daca se atribuie un singur contract cu livrari succesive sau mai multe contracte cu livrarea imediata, valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. Daca cel putin valoarea unui lot nu poate fi estimata cu exactitate si implicit valoarea estimata cumulata poate fi incorecta, in sensul aplicarii prevederilor legislatiei in vigoare si a utilizarii eficiente a fondurilor publice autoritatea contractanta poate opta pentru efectuarea unui sondaj de piata.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu
Link


Ghidul achizitiilor publice
Revista Economie si Administratie Locala nr. 2, februarie 2008

Toate entitatile care fac achizitii publice poarta numele de autoritati contractante. Intra in aceasta categorie, conform prevederilor OUG nr. 34/2006: - orice organism al statului (autoritate/institutie publica); - orice organism de drept public fara caracter comercial sau industrial, controlat de un organism al statului; - orice intreprindere publica; - orice subiect de drept din sectorul utilitatilor care desfasoara activitati pe baza unui drept special sau exclusiv.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Proiecte finantate din fonduri europene
Revista Economie si Administratie Locala nr. 3, 23 ianuarie 2008

In ceea ce priveste mediul rural, cofinantarea europeana si cea nationala pot ajunge pana la 100% din cheltuielile eligibile, fapt ceea ce face ca autoritatilor publice locale sa le revina doar asumarea cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului. Dificultatile cu care se vor confrunta solicitantii fondurilor europene vizeaza respectarea principiului rambursarii. Conform acestuia, initiatorul este cel care efectueaza platile, urmand ca din fondurile europene si dupa caz si din cele nationale sa ii fie rambursate cheltuielile in urma verificarii si certificarii documentelor care dovedesc efectuarea platilor

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Acordarea prefinantarii in cadrul proiectelor sustinute financiar din fonduri europene
Revista Tribuna Economica nr. 2, 16 ianuarie 2008

Prefinantarea reprezinta sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale catre un beneficiar (autoritate a administratiei publice locale sau organizatie non guvernamentala), cu exceptia celor din sectorul privat (daca prin acest transfer nu se intra sub incidenta prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat), prin plata directa sau prin plata indirecta, pentru lichidarea angajamentelor de plata fata de un contractor, in stadiul initial de implementare a proiectelor, in baza unui contract de finantare incheiat intre beneficiar si Autoritatea de Management prin Organismul intermediar responsabil, in vederea asigurarii derularii corespunzatoare a proiectelor. La momentul in care initiatorul unui proiect ce se doreste a fi cofinantat din fonduri europene este indrituit sa solicite finantare, initiativa sa a trecut de prima etapa procedurala - cea a accesarii. Prin urmare pre-finantarea inseamna in fapt suport financiar anterior implementarii proiectului si nu demararii acestuia.

      Autor(i): Cristian- Bogdan Parvu


Achizitiile publice - sanctionarea contraventiilor savarsite de autoritatile contractante
Revista Tribuna Economica nr. 51 - 52, 19 - 26 decembrie 2007

Contraventia se constata printr-un proces-verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, in speta OUG nr. 34/2006, denumite in mod generic agenti constatatori. In cazul achizitiilor publice au calitatea de agenti constatatori "alte persoane prevazute in legi speciale", care conform prevederilor art. 295 din OUG nr. 34/2006 sunt persoane imputernicite ale Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor publice.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Achizitiile publice - contractare fara anunt de participare
Revista Tribuna Economica nr. 50, 12 decembrie 2007

Conform prevederilor legislatiei in vigoare autoritatile publice au dreptul, nu si obligatia, de a achizitiona in mod direct servicii, lucrari sau produse daca valoarea acestora nu depaseste pragul stabilit in mod expres de lege. Chiar daca valoarea contractului este mai mica decat cea limitativa prevazuta de art. 19 autoritatea poate organiza una dintre procedurile de achizitie publica reglementate de OUG nr. 34/2006. Nici legea cadru si nici normele metodologice de aplicare a acesteia nu interzic incheierea unor contracte cu valoare mica cu aplicarea unei proceduri de atribuire.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Fonduri structurale - conditii pentru eligibilitate
Revista Tribuna Economica nr. 49, 5 decembrie 2007

Atragem atentia ca anterior semnarii contractului de finantare sunt considerate eligibile doar cheltuielile care intrunesc conditiile prevazute de Hotararea nr. 759/2006 privind regulile de estimare a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programe operationale si cele ale listelor detaliate cu cheltuieli ce urmeaza a fi emise pentru fiecare masura in parte. Neeligibilitatea solicitantului implica neaprobarea initiativei si implicit asumarea de catre solicitant a tuturor cheltuielilor efectuate chiar daca proiectul in sine este eligibile si viabil.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Incheierea contractelor de catre autoritatile publice fara organizarea procedurilor de achizitie
Revista

In vederea incheierii contractelor in conditiile art. 16 daca sunt depasite pragurile prezentate mai sus autoritatea contractanta elaboreaza o procedura interna care sa permita libera concurenta, transparent si folosirirea eficiente a fondurilor publice. Desfasurarea acestei proceduri si incheierea contractului nu este supusa controlului institutiilor prevazute in legislatia privind achizitiile publice cu atributii de control insa poate fi atacata in instanta. In fapt nici obligativitatea elaborarii unei proceduri proprii nu este prevazuta expres ci doar interpretata prin prisma prevederilor art. 16 alin.1 care impun respectarea prevederilor art. 35 - 38 privind caietul de sarcini.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Accesul la fonduri europene. Reticenta justificata a potentialilor solicitanti ai fondurilor europene
Revista Economie si Administratie Locala nr. 11 noiembrie 2007

In aceeasi nota, legislatia romana privind finantarea din fonduri europene este in curs de aprobare/modificare. Este de remarcat efortul legislativ din ultima perioada (de la inceputul anului si pana in prezent) in conditiile in care au intrat in vigoare HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor, Ordonanta nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor financiare si normele metodologice de aplicare a acesteia si Ordinele nr. 607 si 914 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli din cadrul unui domeniu de interventie din cadrul POR. Singura constanta in procesul romanesc de accesare a fondurilor europene este conferita de legislatia europeana care prin aprobarea Regulamentelor nr. 1080, 1081, 1082, 1083 si 1084 a creat premisele legislative ale sustinerii financiare a proiectelor de reducere a decalajelor identificate in unele domenii ale economiei statelor membre.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Acordul de mediu si autorizatiile de mediu (2)
Revista Tribuna Economica nr. 47, 21 noiembrie 2007

Avizul de mediu pentru planuri si programe are aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis, cu exceptia cazului in care intervin modificari ale respectivului plan sau program, conform legislatiei specifice. Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului. Acordul de mediu isi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care a fost emis nu incep in termen de 2 ani de la data emiterii, cu exceptia proiectelor cu finantare externa pentru care acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada desfasurarii acestora, pana la finalizarea investitiei.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Acordul de mediu si autorizatiile de mediu (1)
Revista Tribuna Economica nr. 46, 14 noiembrie 2007

Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Atribuirea contractelor de achizitie publica - modificari importante
Tribuna Economica nr. 45, din 7 noiembrie 2007

Schimbarea pragurilor valorice s-a facut in intentia de a se realiza concordanta cu prevederile aquis-ului european, fapt ce constituie una dintre obligatiile asumate de Romania in cursul aderarii la Uniunea Europeana, insa aceasta crestere nu este sustinuta de situatia economica inregistrata pe piata interna. La acest moment este adevarat faptul ca si romanii sunt concurenti pe piata europeana cu serviciile, produsele si lucrarile oferite insa este de asemenea adevarat faptul ca realitatea pietei interne nu impunea aceste modificari.

      Autor(i): Cristian Bogdan Parvu


Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare de catre autoritatile administrative
www.administratie.ro

In conditiile in care, la evaluarea proiectelor ce urmeaza a se implementa cu cofinantare europeana se solicita incadrarea initiativei in Strategia de Dezvoltare a localitatii, primul efort pe care ar trebui sa-l intreprinda primarul, in vederea accesarii fondurilor publice europene, ar fi acela al elaborarii strategiei.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Concurenta in cadrul politicii comunitare
Tribuna economica nr. 45, 7 noiembrie 2007

Politica comunitara in domeniul concurentei s-a nascut odata cu conceptul de piata comuna. Principalele sale prevederi sunt continute de Tratatul de la Roma (1957). Ulterior, pornindu-se de la prevederile Tratatului de la Roma, a fost pus in practica un veritabil drept al concurentei, proces care a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare in special dupa 1990, in contextul desfiintarii unor monopoluri de stat si supunerea acestora regulilor comune in materia concurentei.

      Autor(i): Elena Jipa


Studiul de impact asupra mediului
Tribuna Economica nr. 41 din 10 octombrie 2007

Necesitatea efectuarii acestui studiu, anterior autorizarii/emiterii acordului de mediu, este sustinuta chiar de obligativitatea precautiei la fundamentarea deciziei de mediu. Obiectivul studiu este acela de a contribui la integrarea mediului in strategia de actiune a operatorilor economici si implicit de a evita degradarii iremediabile a mediului, ca urmare a realizarii unor lucrari sau activitatile. De aceea, studiul de impact are o dubla finalitate, care corespunde aplicarii a doua principii fundamentale ale dreptului mediului: cel al prevenirii si, cel al dezvoltarii durabile.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


TVA pentru beneficiarii din sectorul public
Tribuna Economica nr. 41 din 10 octombrie 2007

In cazul in care beneficiarul este institutie publica, contravaloarea TVA-ului se va suporta de la bugetul de stat pentru cheltuielile eligibile platite din toate sursele de finantare ale proiectului, respectiv fonduri publice (fonduri europene si de cofinantare de la bugetul de stat) si contributia proprie a beneficiarului, numai in cazul in care acesta este asigurata din bugetul local. Autoritatea de Management a programului accesat va pune la dispozitia beneficiarilor "Instructiuni privind modul de plata al TVA-ului pentru contractele finantate", ce vor detalia fluxurile de documente si fonduri intre beneficiari si Autoritatea de Management. Acestea au insa caracter orientativ, beneficiarii avand obligatia de a respecta prevederile Codului fiscal si ale legislatiei in vigoare privind TVA.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Prelungirea unui contract de achizitie
Tribuna Economica nr. 41 din 10 octombrie 2007

In conditiile in care, autoritatii contractante i se impune prin lege sa incheie contracte doar in urma organizarii procedurilor de achizitie publica, partile trebuie sa interpreteze litera legii in sensul ca introducerea unei clauze de prelungire tacita a contractului, in alte conditii decat cele prevazute de legislatia incidenta in materia achizitiilor publice, este nula. In concret, un contract pentru care lege prevede o procedura speciala de incheiere nu poate fi prelungit la nesfarsit, pentru ca s-ar infrange tocmai ratiunea pentru care acea procedura a fost stabilita.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Dreptul la un mediu sanatos
Tribuna Economica nr. 39 din 26 septembrie 2007

Dreptul constituie masa unor indatoriri atat pentru stat si autoritatile publice cat si pentru individ. Este evident ca protectia mediului poate fi ratiunea participarii crescute a cetatenilor la viata publica si la democratizarea tuturor procedurilor. Dreptul mediului este corespondentul unor drepturi fundamentale, cum ar fi cele privind dreptul la informare si la participare, la luarea deciziilor, dreptul la asociere si, prin aceasta, intarirea functiei sociale si colective a unor drepturi deja existente.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu
Link


Fondurile europene - obiectiv major pentru autoritatile locale
Economie si Administratie Locala nr. 9, septembrie 2007

Pentru initiativele ce urmeaza a se implementa prin accesarea masurilor Programului Operational Sectorial Mediu si Programul Operational Sectorial Transport, prin care se doreste reabilitarea si/sau modernizarea infrastructurii la nivel regional, beneficiarii nu sunt autoritatile publice in mod individual ci asociatiile acestora. In aceste conditii, un proiectul privind de exmplu realizarea sistemului de canalizare la nivelul unui judet, va fi initiat de Asociatia de Dezvoltare Regionala (sau de Dezvoltare Durabila) din care fac parte autoritatile publice locale din respectivul judet. Proiectele vor beneficia de aport financiar european de pana la 85%, de 13% din valoarea totala a cheltuielilor din fonduri nationale si cel putin 2% din fondurile solicitantului/beneficiar. In ceea ce priveste mediul rural, cofinantarea europeana si cea nationala pot ajunge pana la 100% din cheltuielile eligibile, fapt ceea ce face ca autoritatilor publice locale sa le revina doar asumarea cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu


Acordul-cadru - o modalitate legala de colaborare pe termen lung la indemana autoritatilor, fara organizarea de achizitii publice succesive
Economie si Administratie Locala nr. 9, septembrie 2007

Atunci cand atribuie un contract de achizitie publica pe baza prevederilor dintr-un acord-cadru, autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale elementelor/conditiilor stabilite initial prin acordul-cadru respectiv. In fapt oferta operatorului privind pretul, raportata la calitate, este preluata in contract ad-literam sau pot fi facute modificari, insa nu semnificative. Autoritatea contractanta are dreptul de a face noi solicitari de oferte prin intermediul unei proceduri simplificate de licitatie electronica, insa numai operatorilor selectati, care pot veni cu noi oferte si care implicit pot modifica clasamentul intocmit la momentul incheierii acordului-cadru.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Achizitia publica dinamica - reglementata, dar neaplicata
Tribuna Economica nr. 36, 5 septembrie 2007

Autoritatile contractante au dreptul de a utiliza un sistem de achizitie dinamic numai prin intermediul Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice si numai pentru achizitia unor produse de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac nevoile autoritatii contractante. Achizitia dinamica este asemanatoare cu modalitatii de atribuire prevazuta in cazul acordului-cadru, insa se desfasoara in sistem electronic si la aceasta procedura pot participa toti operatorii admisi in sistem. Pana la acest moment in Romania nu a fost creat un astfel de sistem, in conformitate cu prevederile art. 151 - 160 din OUG nr. 34/2006, si implicit nu au fost incheiate contracte prin achizitie dinamica.

      Autor(i): Bogdan Parvu
Link


Elaborarea strategiilor de dezvoltare de catre autoritatile administrative
Economie si Administratie Locala nr. 8, august 2007

Pornind de la aceste oportunitati si atributii, precum si de la gandirea logica a parcurgerii primului pas in accesarea fondurilor europene prin crearea unei strategii de dezvoltare pe termen scurt sau mediu, am fi indreptatiti sa credem ca autoritatile sunt, macar in parte, pregatite pentru provocarea implementarii de proiecte cu ajutor financiar acordat de Uniunea Europeana. Daca am considera aceasta ipoteza ca adevarata am fi indusi in eroare de faptul ca unele autoritati administrativ teritoriale (preponderent din mediul urban) sunt pregatite, insa in mediul rural stadiul pregatirilor este mult mai putin avansat. In mod real multe dintre judete nu au definitivata strategia de dezvoltare, iar in aceste conditii nu se poate vorbi de elaborarea de strategii locale in colaborare cu cele judetene.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Proiecte cofinantate din fonduri europene in zonele rurale
Tribuna Economica nr. 35, 29 august 2007

FEADR nu va acoperi integral valoarea initiativelor. In cadrul proiectelor administratiilor publice locale, o parte din valoarea estimata a cheltuielilor eligibile, respectiv 18 - 20%, se va constitui din fonduri nationale, beneficiarilor nerevenindu-le decat asumarea cheltuielilor neeligibile. In cazul initiativelor operatorilor economici si organizatiilor neguvernamentale, cofinantarea din fonduri europene va reprezenta pana la 70% din valoarea proiectului, restul revenind initiatorilor. Dificultatile cu care se vor confrunta solicitantii fondurilor europene vizeaza respectarea principiului rambursarii. Conform acestuia, initiatorul este cel care efectueaza platile, urmand ca din fondurile europene si dupa caz si din cele nationale sa ii fie rambursate cheltuielile in urma verificarii si certificarii documentelor care dovedesc efectuarea platilor. Sumele nu vor fi rambursate daca nu intrunesc conditiile de eligibilitate prevazute in documentele de programare si in Ghidul solicitantului sau daca nu au fost identificate in analiza economica.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Studiile de Fezabilitate in cadrul proiectelor cofinantate din Fonduri Structurale
Tribuna Economica nr. 34, 22 august 2007

In cazul operatorilor economici realizarea Studiului de Fezabilitate nu implica, in general, existenta acestor studii suport. In cazul in care initiativa agentului economic vizeaza dezvoltarea activitatii prin investitii tangibile, in inovare - vizand inlocuirea utilajele invechite cu altele performante si nepoluante - si investitii intangibile - in know-how, in cadrul Studiului de Fezabilitate se face o analiza a costurilor si a beneficiilor, o estimare a castigurilor/pierderilor si o evaluare a riscului implicat de implementarea proiectului. In functie de acest studiu se determina viabilitatea initiativei, luandu-se in considerare contextul actual (activitate, piata de desfacere, preturi de productie) si estimarile facute pentru viitor (cresterea/reducerea numarului de producatori intr-un domeniu, dezvoltarea tehnologica, evolutia monetara).

      Autor(i): Bogdan Parvu


Initiative ale operatorilor economici
Tribuna Economica nr. 33, 15 august 2007

Operatorii economici si organizatiile neguvernamentale pot accesa pana la 35% din fondurile europene puse la dispozitia Romaniei in perioada 2007 - 2013, in mod individual sau in colaborare cu autoritati publice. Prin urmare proiectele din sectorul privat pot beneficia de aport financiar european de aproximativ 10 miliarde de euro. In cadrul proiectelor ce vor accesa masurile acestor documente de programare, cofinantarea europeana va fi de 30 - 70% din totalul cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile revenind in mod integral solicitantului.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Procedura infiintarii asociatiilor
Tribuna Economica nr. 28, 11 iulie 2007

Asociatiile, in cazul in care initiaza proiecte in domeniul turismului, dezvoltarii resurselor umane, cercetare - dezvoltare, dezvoltare antreprenoriala sau activitati de management in administratia publica, pot fi potentiali beneficiari ai fondurilor europene. Nu este limitata accesarea instrumentelor financiare in functie de proiectele implementate anterior, insa experienta organizatiei si obiectul de activitate pot constitui criterii in functie de care sunt evaluate initiativ. Desi procedura pare greoaie si volumul de acte specific birocratiei romanesti, prevederile clare ale legislatiei in vigoare si termenele reduse ale verificarii legalitatii actelor si cel al cazierelor fiscale fac ca intreaga procedura sa poata fi finalizata, in functie de perioada necesara elaborarii statutului si actului constitutiv, chiar si intr-o luna.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Respectarea termenelor de achizitie publica - o posibila problema in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene
Economie si Administratie Locala nr. 7, iulie 2007

Politica europeana privind acordarea cofinantarii, prin regula n+2 impune o restrictie periculoasa, si anume faptul ca proiectul trebuie finalizat in termen de 2 ani de la semnarea contractului cu UE. Sub rezerva ca, depasirea acestui termen implica returnarea fondurilor europene ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale si ale politicii europene, initiatorii proiectului trebuie sa evite decalajele survenite pe parcursul derularii activitatii sau sistarea acesteia. In aceste conditii, in care solicitantii pot risca pierderea sprijinului financiar sau rambursarea acestuia, dupa ce au facut cheltuielile prevazute in proiect, de realizarea achiziriei publice in conformitate cu prevederile legii poate depinde succesul initiativei, pierderi inseminate sau in cazul operatorilor economici chiar faliment.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Rolul avocatului sau consilierului juridic in cadrul procedurii de achizitie publica
Economie si Administratie Locala nr. 7, iulie 2007

Autoritatile contractante, in cadrul procedurilor de achizitie publica pot beneficia de aportul asistentei - consultantei juridice pentru: 1. Elaborarea documentatiei de atribuire; 2. Asistenta pe parcursul organizarii si desfasurarii procedurii de achizitie publica; 3. Redactarea contractului de lucrari, prestari servicii sau furnizari produse - in concordanta cu caietul de sarcini si cu oferta operatorului economic selectat, in ceea ce priveste pe de o parte latura financiara, iar pe de alta parte programul prestarilor si asistarea autoritatii la semnarea contractului; 4. Reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si a Curtii de Apel; 5. Asistenta juridica pe parcursul derularii contractului.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Elaborarea strategiilor de dezvoltare
Tribuna Economica nr. 27, 4 iulie 2007

In conditiile in care, la evaluarea proiectelor ce urmeaza a se implementa cu cofinantare europeana se solicita incadrarea initiativei in Strategia de Dezvoltare a localitatii, prima masura pe care ar trebui sa o intreprinda primarul, in vederea accesarii fondurilor publice europene, este elaborarea strategiei. Elaborarea acestui document revine, conform legislatiei in vigoare primarului si implicit angajatilor autoritatii administrativ - teritoriale; neexistand nicio prevedere expresa in lege privind imposibilitatea instrainarii acestei sarcini, se deduce posibilitatea incheierii unui contract de prestari servicii cu o firma specializata care, in conformitate cu datele furnizate de autoritatea si cu prevederile Strategiei Judetene (document public) sa elaboreze Strategia de Dezvoltare a localitatii.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Procedurile de achizitie publica. Elaborarea documentatiei de atribuire
Economie si Administratie Locala nr. 6, iunie 2007

In urma intrarii in vigoare a noii legislaţii (care preia prevederile aquis-ului european) si implicit a abrogarii celor trei Ordine ale Ministerului Finantelor Publice (1012, 1013, 1014 din 2001), informatiile privind elaborarea documentatiei de atribuire s-au redus in mod considerabil - de la aproximativ 40 de pagini, cat continea fiecare din ordine, la 2 pagini (respectiv 14 articole) din OUG nr. 34/2006. In cadrul legislatiei in vigoare nu se ofera un tipar general in functie de care sa se elaboreze documentatia, ci sunt enumerate in mod generic informaţiile ce trebuiesc prezentate, lasandu-se la latitudinea organizatorului achizitiei si a imaginatiei acestuia realizarea documentatiei.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Accesul la fonduri structurale - Oportunitati pentru IMM-uri
Tribuna Economica, nr. 23/2007

Spre deosebire de fondurile europene de pre-aderare (PHARE, ISPA si SAPARD), instrumentele structurale se adreseaza cu predilectie autoritatilor administratiei publice (in proportie de 80%) si mai putin intreprinzatorilor privati. Totusi, faptul ca doar 20% din fondurile alocate Romaniei se indreapta catre sectorul privat, nu trebuie sa ingrijoreze pe nimeni, intreprinzatorii privati trebuind doar sa aplice pentru finantare, intrucat sumele alocate pentru ei sunt de trei ori mai mari fata de cele alocate in perioada de pre-aderare. Un loc important în rândul beneficiarilor eligibili din cadrul întreprinzătorilor privaţi, îl ocupa Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM).

Link


Achizitia directa - O modalitate legala de respectare doar formala a liberei concurente, a utilizarii eficiente a fondurilor publice si a transparentei
Economie si Administratie Locala nr. 5, mai 2007

In cadrul procesului de aderare la UE, Romania s-a obligat ca ulterior intrarii in randul statelor membre sa aplice prevederile acquis-ului european. Legiuitorul roman si-a respectat, inca din iunie 2006, obligatia asumata in ceea ce priveste legislatia in domeniul achizitiilor publice. In acest sens, O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si H.G. nr. 925/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006, sunt actele legislative ce prevad principiile achizitiilor publice, autoritatile contractante si procedurile ce trebuie organizate.

      Autor(i): Bogdan Parvu


Regimul investitiilor straine in Romania privind achizitionarea de valori imobiliare
Tribuna Economica, nr. 12/2007

Conform legislatiei nationale privind investitiile straine in Romania, persoanele fizice si juridice nerezidente pot realiza investitii in tara noastra intr-o mare varietate de forme legale. Astfel, in cadrul negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeana, Romania a acceptat in intregime aquis-ul comunitar aferent Capitolului 4 de negociere - Libera circulatie a capitalurilor si si-a asumat angajamentul de a elimina din legislatia nationala restrictiile privind investitiile directe acordate nerezidentilor, iar in cadrul acestora un loc important il ocupa achizitionarea de valori imobiliare (terenuri) de catre persoanele fizice si juridice straine.

      Autor(i): Theodor Vladoianu
Link


Analiza prevederilor in vigoare privind achizitiile publice
Economie si Administratie Locala nr. 3, martie 2007

Intr-un sistem de achizitii publice deficitar, banii publici sunt folositi in mod ineficient, pe bunuri si servicii de calitate inferioara si pentru a-i rasplati pe castigatorii nemeritosi ai ofertelor publice. Anterior aderarii, in toate rapoartele Comisiei Europene se atragea atentia asupra faptului ca "Romania trebuie sa demonstreze angajament continuu in respectarea si impunerea unei proceduri de achizitii publice transparente si competitive pentru a evita abuzurile semnificative din trecut". In prezent, prin noua legislatie in domeniul achizitiilor publice se promoveaza concurenta intre operatorii economici, se garanteaza tratamentul egal si nediscriminarea operatorilor economici, si se asigura transparenta initiativelor si deciziilor autoritatilor publice si de a asigura utilizarea eficienta a fondurilor publice. In conditiile in care achizitiile publice vor sta la baza accesarii si implementarii fondurilor europene, prin noua legislatie s-a dorit inlaturarea barierelor si deschiderea unei noi piete, competitive si nediscriminatorii.

      Autor(i): Bogdan Parvu
Link


Fondurile structurale in sprijinul administratiei si comunitatilor locale
Economie si Administratie Locala nr. 2, februarie 2007

Reprezentantii autoritatilor publice (beneficiari ai proiectelor cofinantate din fonduri europene) trebuie sa intocmeasca studii tehnice, studii de fezabilitate, sa organizeze procedura achizitiilor publice, sa incheie contracte de executie, sa urmareasca derularea lor, sa managerieze realizarea proiectului in termenul limita de 2 ani de la data incheierii contractului de finantare. Toate acestea cer cunostinte temeinice de ordin tehnic, economic, juridic, de inginerie etc., precum si o cunoastere a reglementarilor nationale si europene in domeniul Fondurilor Structurale, ceea ce pare destul de mult pentru aparatul administrativ restrans si cu o fisa a postului incarcata. Cunoscând aceste aspecte am considerat oportuna înfiinţarea de consorţii formate din specialişti, care, în baza unui contract de consultanţă, să asigure beneficiarilor servicii complete pentru accesarea şi implementarea proiectelor lor. Aceasta presupune ca, în fapt consultantul va prelua ideea beneficiarului, o va transpune intr-un proiect eligibil si va elabora toate studiile de specialitate, va încheia contractele de execuţie si va face managementul întregului proiect, pana la momentul finalizării. Toate responsabilităţile vor fi preluate de consultant, în schimbul plăţii unui comision din valoarea proiectului. Onorariul consultantului este considerat cheltuiala eligibilă.

      Autor(i): Bogdan Parvu
Link


Programarea Fondurilor Structurale in Romania
Economie si Administratie Locala nr. 3, martie 2007

Conform noului acquis comunitar (art. 27 din regulamentul CE nr. 1083 din 11 iulie 2006, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic de Referinta, ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune, care se prezinta Comisiei Europene, si al carui rol este acela de asigura concordanta cu orientarile strategice pentru care a optat fiecare stat in parte. Acest document identifica legatura dintre prioritatile comunitare pe de o parte si prioritatile nationale si regionale in vederea promovarii dezvoltarii durabile pe de alta parte.

      Autor(i): Theodor Vladoianu
Link


Monopolul
Tribuna Economica nr. 11/2007

Dreptul concurentei nu mai reprezinta demult pentru Romania o himera europeana cu iz nord-american, devenind o realitate amenintatoare pentru multe dintre intreprinderi, si o protectie binemeritata a consumatorilor. Microsoft sau Coca Cola, Lufthansa ori Wrigley, sunt companii care au trecut prin furcile caudine ale autoritatilor de concurenta, nationale sau europene. Imensa notorietate a companiilor anchetate si potentialul de publicitate negativa, deosebitul impact asupra consumatorilor, dar nu in ultimul rand amenzile foarte ridicate aplicate, reprezinta doar cateva din motivele pentru care o buna cunoastere a reglementarilor in domeniul concurentei se impune in sarcina oricarui intreprinzator.

      Autor(i): Elena Jipa
Link


Instrumentele Structurale alocate Romaniei pentru perioada 2007-2013
Tribuna Economica nr. 10/2007

Romania va beneficia in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de fonduri europene in aceleasi conditii ca cele aplicabile si celorlalte state membre. Aceste fonduri sunt alocate in conformitate cu Politica de Coeziune Economica si Sociala a Uniunii Europene si reprezinta instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea dezechilibrelor economice si sociale, atat dintre statele membre ale Uniunii cat si dintre regiunile care apartin unui stat membru. Politica de Coeziune se refera la reducerea disparitatilor in ceea ce priveste nivelul de dezvoltare al regiunilor si ajutarea regiunilor ramase in urma pentru recuperarea decalajului care le separa de cele mai dezvoltate regiuni din Uniunea Europeana.

      Autor(i): Theodor Vladoianu
Link


Fondurile de pre-aderare si Fondurile Structurale
Business Digest nr. 3/18.07.2006

Statele membre ale UE (inclusiv cele 10 care au aderat in 2004) beneficiaza de asistenta financiara prin intermediul Fondurilor Structurale. Aceste instrumente sunt gestionate de catre Comisia Europeana si au ca destinatie finantarea masurilor de ajutor structural la nivel comunitar, in scopul promovarii regiunilor cu intarzieri in dezvoltare, reconversia zonelor cu declin industrial, combaterea somajului de lunga durata, insertia profesionala a tinerilor sau promovarea dezvoltarii rurale. Fondurile structurale sunt formate din: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul European de Orientare si Garantie Agricola (FEOGA) si Instrumentul Financiar de Orientare a Pescuitului (IFOP). La acestea se adauga Fondul de Coeziune, creat in 1993.

      Autor(i): Cristian - Bogdan Parvu
Link


Integrarea economiei romanesti in Piata Unica Europeana - O imagine de ansamblu asupra problematicii Fondurilor Structurale
Gardianul nr. 1204, 18 Mai 2006

In conditiile in care, cu 6 luni inainte de intrarea Romaniei in UE, nu exista inca un ghid al solicitantilor fondurilor structurale, o informare clara cu privire la orientarile tehnico-procedurale, angajarea si formarea resurselor umane pentru gestionarea fondurilor, stabilirea tuturor oganismelor intermediare ale autoritatilor de management, evenimente precum Gala CEFTAC asigura cadrul pentru conturarea unei imagini de ansamblu asupra problematicii fondurilor structurale si participa la impulsionarea luarii unor decizii absolut obligatorii in procesul aderarii.

      Autor(i): Iuliana Minca - colaborare Doina Hahui
Link


Auditul de concurenta, un rau necesar
Saptamana Financiara nr. 50, 27 Februarie 2006

Cu cat un comerciant lupta mai mult pentru a detine o cota mai mare pe piata si a obtine un profit mai mare, cu atat creste riscul ca activitatea acestuia sa intre sub incidenta reglementarilor legale privind concurenta.

      Autor(i): Monica Cercelescu - colaborare Mihaela Ion
Link


Limitele legale ale acordurilor de distributie
Saptamana Financiara nr. 45, 23 Ianuarie

Contractele de distributie incheiate intre furnizor si distribuitor pot contine clauze ce constituie, potrivit legii, "intelegeri verticale". Acestea constau in acorduri sau practici concertate intre doi sau mai multi agenti economici, in cadrul lantului de productie-distributie, si se refera la conditiile in care partile pot vinde sau revinde anumite produse ori servicii. In anumite conditii, intelegerile verticale pot produce efecte benefice pe piata asupra agentilor economici si a consumatorilor finali. Insa in alte conditii pot afecta piata in mod negativ.

      Autor(i): Monica Cercelescu - colaborare Mihaela Ion
Link


Repararea, inlocuirea si contravaloarea produselor in garantie
Saptamana Financiara nr. 44, 16 Ianuarie 2006

Facilitatile acordate de agentii economici consumatorilor, pentru achizitionarea produselor de folosinta indelungata, precum electronicele, electrocasnicele sau autovehiculele, au dinamizat vizibil procesul de cumparare a unor astfel de produse pe piata romaneasca. Efortul financiar considerabil pe care il presupune achizitionarea de catre consumatori a acestor produse impune respectarea de catre agentii economici a unor obligatii prevazute de reglementari legale.

      Autor(i): Monica Cercelescu - colaborare Catalin Micu
Link


Degivrantii aburesc geamurile MEC si ingheata relatiile cu Uniunea Europeana
Saptamana Financiara nr. 42, 19 Decembrie 2005

In goana dupa profit, majoritatea producatorilor nu tin cont de prevederile legale referitoare la siguranta si rezistenta la manipulare a produselor destinate comercializarii. Acest prim aspect, precum si "jocul de glezne" al celor pusi sa vegheze la respectarea legii si platiti din banul public pun in pericol clientii romani.

      Autor(i): Titus Somesan - colaborare Mihaela Ion
Link


Republica Federativa Romania
Saptamana Financiara nr. 42, 19 Decembrie 2005

Autonomia locala e un concept care, pe plaiurile mioritice, s-a transformat in cel de stat in stat. Am ales ca studiu de caz modul de recuperare a datoriilor la intretinere, cele acumulate de asociatiile de proprietari la furnizorii de utilitati - apa rece si calda, canalizare si caldura. Ne-am interesat cum stau lucrurile in Capitala si in alte 12 localitati importante din tara. Rezultatul a fost halucinant: este legea junglei, fiecare face cum il taie capul - pe unii mai bine, pe altii...

      Autor(i): Cristina Dobre, Robert Veress - colaborare Doina Hahui
Link


Concurenta in Europa
Zilele Concurentei si Competitivitatii in Romania, Eveniment organizat de Platforma CEFTAC, coordonata de EUROLINK - Casa Europei

Brosura cuprinde urmatoarele articole: 1. Concurenta in Europa 2. Istoria Uniunii Europene 3. Reglementarile si institutiile comunitare si nationale in domeniul concurentei 4. Concurenta dupa aderare si impactul noilor reglementari asupra legislatiei interne dupa aderarea in UE 5. Contractul - izvor al practicilor anticoncurentiale 6. Marca versus nume de domeniu 7. Decaderea - sanctiune pentru neexercitarea dreptului de a folosi marca 8. Concurenta intre marca si firma ca elemente ale fondului de comert ale unei persoane juridice

      Autor(i): Doina Hahui, Mihaela Ion, Elena Balan, Denis Minca, Roxana Gheorghiu


Vand actiuni. Astept avocatul!
Saptamana Financiara nr. 31, 3 Octombrie 2005

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor reprezinta, la prima vedere, o chestiune facila, insa implicatiile si complicatiile acesteia in domenii conexe sunt multiple, avand in vedere faptul ca legile stabilesc conditii speciale pentru fiecare categorie de actiuni.

      Autor(i): Monica Cercelescu - colaborare Mihaela Ion
Link


Aderarea la UE pune in pericol unele marci autohtone
Saptamana Financiara nr. 29, 19 Septembrie 2005

Potrivit tratatului de aderare la Uniunea Europeana, in momentul integrarii, titularii marcilor comunitare vor beneficia de o protectie ce va fi extinsa automat pe teritoriul noilor state membre. In aceasta situatie, daca marcile inregistrate in Romania sunt identice ori similare cu acelea comunitare, inregistrate pentru produse identice ori similare, vor trebui gasite solutii deoarece aceste marci nu vor putea coexista fara o intelegere a titularilor.

      Autor(i): Monica Cercelescu - colaborare Elena Balan
Link


Reglementarea contractelor incheiate prin e-mail sau Internet
Saptamana Financiara nr. 26, 29 August 2005

Desi avem toate instrumentele legale pentru incheierea unor contracte in forma electronica in mod rapid, sigur si prin costuri minime, monopolul hartiei inca mai persista in documentele contractuale. Extrem de putine mesaje vin pe e-mail cu insemnul in forma de sigiliu al semnaturii electronice, iar notarul electronic exista deocamdata numai in actele normative.

      Autor(i): Monica Cercelescu & colaborare Mihaela Ion
Link


Franciza prin prisma legislatiei antitrust
Saptamana Financiara nr. 23, 8 August 2005

Previziunile in ceea ce priveste piata francizei in Romania sunt optimiste. Numarul francizelor a crescut rapid in ultimii doi ani, iar specialistii estimeaza o crestere cu 35% pentru acest an. Ca orice afacere "la cheie", franciza are foarte multe avantaje, insa nu lipsesc nici dezavantajele si riscurile in plan juridic.

      Autor(i): Monica Cercelescu & colaborare Mihaela Ion
Link


Deciziile luate de Consiliul Concurentei in cazul cererilor/plangerilor care reclama o practica anticoncurentiala. Comparatie cu dreptul comunitar in materie
CEE Forum - 28 iunie 2005      Autor(i): Doina Hahui
Link


Legiuitorii spun lucruri trasnite
Saptamana Financiara nr. 24, 15 august 2005

In graba integrarii in Uniunea Europeana, se pune accent pe cantitatea reglementarilor legislative, si nu pe calitatea acestora. Multe legi contin o serie de prevederi aiuritoare, generate de erori de traducere din normativele europene sau chiar de necunoasterea gramaticii limbii romane.

      Autor(i): Monica Cercelescu & colaborare Mihaela Ion
Link


Abuz de pozitie dominanta la Consiliul Concurentei
Saptamana Financiara nr. 15, 13 iunie 2005

Consiliul Concurentei a emis recent un ordin cu scopul declarat de a incuraja cetatenii si agentii economici sa i se adreseze, ca autoritate publica abilitata, pentru a sesiza posibilele incalcari ale regulilor de concurenta. Numai ca, prin acelasi ordin, Consiliul indeamna cetatenii sa-l mai scuteasca de plangeri si sa inainteze petitiile la instanta, ca acolo ar fi mai avantajati. Insa, potrivit Legii Concurentei, la instanta poti ajunge doar dupa ce ai trecut pe la Consiliu.

      Autor(i): Monica Cercelescu - colaborare Doina Hahui
Link


Publicitatea profesiilor liberale, subiect de disputa
Saptamana Financiara nr. 13, 30 mai 2005

Unul dintre cele mai controversate subiecte in domeniul profesiunilor liberale este publicitatea. Legislatia interzice avocatilor, medicilor, contabililor, auditorilor si altor practicanti ai acestor profesiuni sa-si faca reclama sub motivatia ca astfel de iesiri la rampa ar dauna concurentei, dar si relatiei confidentiale pe care o au cu clientii. In aceste branse exista tabere pro si contra publicitatii profesionale.

      Autor(i): Monica Cercelescu & colaborare Doina Hahui
Link


Accesul liber la justitie, ingradit de Legea Concurentei
Saptamana Financiara nr. 15, 13 iunie 2005

Ultimele modificari ale Legii concurentei permit solutionarea plangerilor adresate Consiliului Concurentei printr-o simpla scrisoare care, nefiind act administrativ jurisdictional in intelesul legii, in speta o decizie, nu poate fi atacata mai departe in instanta.

      Autor(i): Monica Cercelescu - colaborare Doina Hahui
Link